оборудване

Фирмата разполага с ръчен 8 цветен карусел марка „Anatol“ с микрорегистрация до микрон от милиметъра.
Високо-продуктивен и модерен-автоматичен карусел марка„Anatol“с производителност на печат между 500 – 800 отпечатъка на час.
Разполагаме с тунелна сушилна за финално сушене на печата.Прецизното финално сушене е един от най-важните процеси при ситопечата сушенето фиксира боята върху плата и омекотява отпечатъка.
Разполагаме е модерен експонатор благодарение на който можем да експонираме и най-финните растери.
Разполагаме с две полуавтоматични трансферни преси за формат до 60х40см, една за сублимационен и трансферен печат за формат до 60х120см, и три преси за трансферен печат върху шапки.